Kao Germany GmbH
Pfungstädterstraße 98 - 100
D-64297 Darmstadt
Germany

Telefon: +48 58 52 20 250
info@goldwell.pl

Osoba odpowiedzialna: Kao Germany GmbH
Frank Weis

Dyrektor Zarządzający: Eric Brockhus, Cornelis Broekhof,
Yojiro Fujioka, Kaoru Onoda, Karin Overbeck
Jurysdykcja: Darmstadt, Germany
Numer rejestru handlowego: 5974
NIP: DE 111634084

WARUNKI KORZYSTANIA


Ograniczenie odpowiedzialności:

Używanie tej strony, włączając całą zawartość tej strony jest dostępna dla użytkownika na jego własne ryzyko.

Użytkowanie tej strony:

Kao Germany upoważnia użytkownika do przeglądania tej strony i pobierania zawartości z tej strony tylko do celów osobistych i niekomercyjnego wykorzystania. W celu dalszego wykorzystania zawartych na stronie materiałów i ich kopii, niezbędne jest uzyskanie zgody i przestrzeganie praw autorskich oraz innych prawnie zastrzeżonych znaków zawartych w tych materiałach. Zabronione jest jakiekolwiek modyfikowanie materiałów na tej stronie lub ich reprodukcja, a także publiczne wyświetlanie, prezentacja, dalsza dystrybucja, czy inne wykorzystanie dla celów publicznych lub komercyjnych. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów z tej strony na innych stronach internetowych lub sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu jest zabronione. Materiały na tej stronie są prawnie chronione i każde nieautoryzowane ich użycie będzie naruszało prawa autorskie, prawa do znaku i inne prawa pokrewne. Jeżeli użytkownik naruszy któreś z w/w warunków, jego upoważnienie do użytkowania tej strony automatycznie wygasza i użytkownik musi natychmiast zniszczyć/usunąć każdy pobrany lub wydrukowany ze strony materiał.

Odpowiedzialność za linki dostępne na stronie:

Nasza strona zawiera odsyłacze (linki) do zewnętrznych stron z zawartością, na którą nie mamy żadnego wpływu. Z tego względu nie możemy ponosić odpowiedzialności za treści, która są dostępne na stronach internetowych osób trzecich. Odpowiedzialność za treści zawarte na stronach osób trzecich, do których odsyła niniejsza strona ponoszą właściciele tych stron. Wszystkie linkowane strony zostały sprawdzone na etapie dołączania do naszej strony pod kątem możliwych naruszeń prawa. Możemy zagwarantować, że na etapie dołączenia, strony te nie zawierały nielegalnych treści. Permanentna kontrola zewnętrznych stron jest nieuzasadniona; tylko w przypadku konkretnych dowodów naruszenia prawa taki link będzie poddawany kontroli. Wszelkie linki do strony naruszających nasze prawa i praktyki handlowe będą natychmiast usuwane na czas, kiedy będziemy przekonani o trwającym naruszeniu naszych praw i zasad.

Pytania i wsparcie

Jeżeli potrzebujecie Państwo odnośnie tej strony wsparcia technicznego, prosimy o kontakt na podany adres: webmaster@goldwell.com.